הערך הנוכחי של הפרויקט
חזרה
מחיר ההון(%)   השקעה ראשונית
החזר שנתי   מספר תקופות
חשב ערך נוכחי נקי!
נקה